• Podanie do Społecznego Liceum Ogólnolształącącego STO w Olecku

   • Przyjęcie kandydatów do kl. I następuje na podstawie wyników egzaminów klas 8 oraz wyników na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
    Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów
    Przyjmujemy także uczniów do innych klas - II i IV  (są wolne miejsca).

     

    podanie_lo.doc