• Zgodnie z założeniami szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego powinny być małe, wtopione w lokalną społeczność i poddane nadzorowi rodziców. Ich kształt powinien zależeć od tworzących je ludzi: od możliwości uczniów, woli rodziców, koncepcji pedagogicznych nauczycieli.

   Podstawowe wymagania, jakie sobie stawiamy to:

     -mała grupa uczniów na zajęciach edukacyjnych,
     -dobrze wykwalifikowani nauczyciele,
     -osobisty kontakt między dzieckiem a wychowawcą,
     -współpraca z rodzicami,
     -rozwój zdolności twórczych,
     -zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy,
     -dbałość o zdrowie i rozwój fizyczny,
     -szacunek dla ucznia,
     -zapewnienie uczniowi poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i radości życia.

    Szkoła Społeczna STO w Olecku została założona staraniem    nauczycieli i rodziców zrzeszonych w Społecznym Towarzystwie  Oświatowym w 1991 r. Wraz ze szkołą podstawową powstało liceum ogólnokształcące, które działało przez 5 lat. Od 1 września 1999 roku do zakończenia roku szkolnego 2018/2019 funkcjonowało Społeczne Gimnazjum STOObecnie absolwenci ośmioletniej Społecznej Szkoły Podstawowej STO mają możliwość kontynuowania nauki  w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Olecku, które reaktywowano w roku szkolnym  2010/2011.Jesteśmy szkołą pracującą wg najlepszych programów i wzorów. Dążymy do stworzenia placówki o charakterze elitarnym ze względu na jakość i poziom wykształcenia. Chcemy wyróżniać się spośród innych szkół tym, że angażujemy we wspólne działanie siły intelektualne nauczycieli, uczniów i rodziców. Priorytetem są: doskonała współpraca między nauczycielami, uczniami oraz najwyższa jakość kształcenia i efektywność nauczania oraz wychowania.

   Rozwijamy kreatywność uczniów i nauczycieli, chcemy aby działalność naszej szkoły stanowiła innowację w ogólnym obrazie szkół. Dlatego też wzbogacamy ofertę zajęć obowiązkowych o przedmioty i zajęcia dodatkowe: dwa języki obce (angielski i niemiecki), zajęcia internetowe, wiedzę o kulturze (słowo o kulturze, sztuka, audiowizualność), ekspresje twórcze, rozwijające między innymi myślenie logiczne i koncentrację (gra w szachy), konkursy szkolne i lokalne organizowane przez naszych nauczycieli, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatrów, filharmonii, wycieczki dydaktyczne, turystyczno-krajoznawcze, biwaki, obozy.

   Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Olecku, jako niepubliczna placówka, jest alternatywną placówką kształcenia dzieci i młodzieży, proponuje zatem bogatą ofertę edukacyjną, mając na celu wszechstronny rozwój osobowy uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. Szkoła zapewnia uczniowi możliwość rozwijania w sobie "dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie".

   Tworzenie dla dzieci i młodzieży dobrych warunków do wszechstronnej, rzetelnej nauki oraz walka o możliwość korzystania w praktyce z należnych nam praw obywatelskich - w obronie naszych dzieci, ich zdrowia, prawidłowego rozwoju i wykształcenia, prawa do radości i uśmiechu - to sukcesywne urzeczywistnianie naszej misji.

   Organem prowadzącym szkołę jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe. W roku 1999 Koło Terenowe STO nr 177 przekształciło się w Samodzielne Koło Terenowe nr 177 STO w Olecku, zostało zarejestrowane w sądzie i posiada osobowość prawną.
   Prezesem koła jest obecnie Pan Jerzy Openchowski.