• Podanie do Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku

   • Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
    Przyjmujemy także uczniów do innych klas - III, VI, VIII (są wolne miejsca).

     

    podsp.doc